Nasza działalność edukacyjna polega głównie na udzielaniu indywidualnych lekcji gry dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na instrumentach: fortepian, akordeon, organy, keyboard (elektroniczny instrument klawiszowy),gitara klasyczna, skrzypce oraz trąbka. W ramach lekcji chcemy przekazać także podstawową wiedzę teoretyczną, rozwinąć słuch i wyobraźnię muzyczną. Troszcząc się o właściwy poziom nauczania, jednocześnie staramy się, aby zajęcia przebiegały w miłej atmosferze. 

Długość oraz częstotliwość lekcji dostosowana jest do możliwości ucznia i ustalana jest z indywidualnie.

 

 

Ceny indywidualnych lekcji  gry na instrumentach

w roku szkolnym 2016/2017 

     

 

     LEKCJE  45-minutowe: 

     Pięć pierwszych lekcji w tym samym miesiącu- każda po 50zł,

     każda następna w tym samym miesiącu -35 zł 

    

     LEKCJE 30-minutowe (dla dzieci do 7-go roku życia)

     Pięć pierwszych lekcji w tym samym miesiącu - każda po 35zł

Każda następna w tym samym miesiącu - 25zł

 

 

Prosimy o dokonywanie płatności z góry za cały miesiąc- minimum 1 lekcja tygodniowo, z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej.

W razie odwołania zajęć- tzn.wcześniejszego zgłoszenia nieobecności -  istnieje możliwość odpracowania lekcji w innym, dodatkowo ustalonym terminie.

 Niewykorzystanie lekcji w danym miesiącu nie wpływa na opłatę za miesiąc następny.

 

Ceny grupowych lekcji gitarowych:

 

  • 25zł/os - lekcja 60-minutowa (minimum 4 osoby)
  • 30zł/os - lekcja 60- minutowa (3 osoby)
  • 35zł/os - lekcja 60 - minutowa ( 2 osoby)